logotyp
  • image 58
  • image 56
  • image 59

Zápis do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
školní rok 2020/21:

 

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu                                             50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                               1 bod

 2. věk dítěte dle narození v období

                     před 01.09.2015                                                                         35 bodů

od 01.09.2015 do 31.08.2016                                                                           15 bodů

od 01.09.2016 do 31.08.2017                                                                          10 bodů

od 01.09.2017 do 31.12.2017                                                                            5 bodů

                         po 01.01.2018                                                                         1 bod

 3. individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2020                          1 bod

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.

Vyplněnou podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdávají zákonní zástupci 11. 5. 2020, v době od  8.00 do  16.00 hodin.

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Další informace

Důležitá data

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Statutární zástupkyně,
zástupkyně pro 1. st., ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová


Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské,
Praha 6,
Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y

Šablony

obrázek

Aktivní město

obrázek
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Copyright © 2010-2019 Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6. Všechna práva vyhrazena
Interreg central
Partneři:
www.zsverycaslavske.cz
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy