Charakteristika přípravné třídy pro školní rok 2024/25

14.března 2024  |   Základní škola  |  

Pro školní rok 2024 /2025 otevíráme jednu přípravnou třídu pro děti přednostně s odkladem školní docházky na základě vyšetření školského poradenského pracoviště a doporučení odborného lékaře. Do třídy může docházet maximálně 15 dětí. Bude otevřena při minimálním počtu 10 dětí.

Přípravná třída je jinou formou plnění povinné předškolní docházky a je bezplatná. 


Přípravná třída je umístěna v prostoru školní družiny v zadní části budovy školy u vchodu na hřiště.  Ve třídě je interaktivní tabule, vhodný nábytek, relaxační část a didaktické pomůcky / hračky. Třída využívá všech prostor v budově školy: tělocvičny, halu, hřiště, komunitní centrum, kuchyňku atd. V odpoledních hodinách si mohou děti vybrat z velkého množství kroužků školního klubu.

V rámci stravování děti dochází do školní jídelny, která se nachází v budově školy. Dopolední i odpolední svačiny, včetně pitného režimu, musí mít děti zajištěny z domova.  

Vzdělávání:

Přípravná třída si klade za cíl přistupovat ke každému dítěti individuálně a touto cestou uplatňovat specifické potřeby dětí. Záměrem vzdělávacího programu pro přípravnou třídu je rozvíjení a osvojení dovedností a znalostí v oblastech sociálních dovedností, motoriky, komunikace a pracovní dovednosti.

U každého dítěte je veden záznamový arch k zaznamenávání osobního pokroku dítěte a jeho rozvoj v jednotlivých oblastech. Součástí archu jsou také zprávy z PPP s IVP.  Děti nejsou v přípravné třídě klasifikovány a nedostávají vysvědčení. Na konci školního roku jsou hodnoceny slovně. U dětí rozvíjíme kritické myšlení, vedeme badatelské aktivity, v rámci rozvoje sociálních dovedností pracujeme s Emušákem Ferdou. Jsme třídou spolupracující s Mensou v programu NTC learning, jež u dětí podporuje jejich všestranný rozvoj.

Obsah vzdělávání se řídí platnými výstupy RVP PV pro předškolní vzdělávání a je součástí ŠVP školy. Vzdělávání je přizpůsobeno fyziologickým a sociálním potřebám dítěte. Průběh vzdělávání a obsah učiva je individuálně tvořen dle doporučení školského poradenského pracoviště. Cílem je rozvíjet u dětí samostatnost, schopnost spolupráce, jazykové a rozumové schopnosti, motorickou obratnost a sebedůvěru. Hra je základní jednotkou vzdělávacího procesu a je promítnuta v každodenních činnostech.  

Organizace:

Provoz přípravné třídy je od 7.40 - 11.40 hod.

  6.30 -   7.40        možnost ranní školní družiny

  7.40 -   8.00        příchod do třídy

  8.00 -   9.40       vzdělávání 

  9.40 -  10.00      svačina - vlastní   

10.00 -  11.40       vzdělávání

11.40  -  17.00      oběd a možnost odpolední školní družiny


Jednotlivé činnosti se budou organizovat dle aktuální situace ve třídě s pravidelnými relaxačními přestávkami. Do vzdělávání jsou zahrnuty pravidelné pohybové aktivity. Děti mají 2x týdně tělesné činnosti s aprobovaným učitelem tělesné výchovy a každý den mají volný i řízený pobyt venku. Vzdělávání probíhá vždy s ohledem na pracovní tempo a potřeb dětí.  Chod přípravné třídy zajišťuje kvalifikovaná třídní učitelka/třídní učitel. V případě potřeby je přítomen asistenta pedagoga.

Ocenění společnosti Scio

Harmonogram školního roku
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6

Šantrochova 1800/2,
162 00  Praha 6
IČ: 48133779
235 361 223
722 682 206
info@zsverycaslavske.cz
y5v3c4y

Zobrazit kontakty

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská (3. května 1942 Praha – 30. srpna 2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Více o Věře Čáslavské

Podpis Věry Čáslavské

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Adresa:Šantrochova 2/1800
IČ:48133779
Ředitel školy:Mgr. Vojtěch Novák
E-mail:info@zsverycaslavske.cz
Web:www.zsverycaslavske.cz
Datová schránka:y5v3c4y
Zřizovatel:Městská část Praha 6
REDIZO:600039161
Bankovní účet:3030061 / 0100

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 235 361 223
Pohotovostní linka:(+420) 235 363 164

E-mailové kontakty

Ředitel:reditel@zsverycaslavske.cz
Pověřenec GDPR:poverenec@lawya.cz
Kontaktní e-maily pedagogických pracovníků jsou ve tvaru první písmeno jména.celé příjmení@zsverycaslavske.cz

Příklad pro jméno Jan Novák: j.novak@zsverycaslavske.cz

Mapa

Mapa
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.