Školní družina

19.září 2022

Platba školní družiny

  |   Školní družina

Zájmové vzdělávání v ŠD probíhá za poplatek.

Měsíční poplatek za žáka, zapsaného k pravidelné docházce, činí 300,- Kč.

Platbu je nutno hradit za období září–prosinec 1.200,- Kč do 30.září příslušného roku a dále leden - červen 1.800,- Kč do 31.ledna příslušného roku, případně za celý školní rok 3.000,- Kč do 30.září. Platit lze převodem na bankovní účet školy 3030061/0100, s variabilním symbolem podle kódu žáka a specifickým symbolem 333.

Vzhledem k nutnosti zajištění hladkého chodu veškeré administrativy, v případě neuhrazení částky do data splatnosti, Vám bude odeslaná písemná upomínka vedoucí vychovatelkou. Pokud i tak nebude poplatek za ŠD uhrazen, může to být považováno za nesplnění podmínek k přijetí do ŠD. Následně může být žák z docházky ŠD vyloučen.

Při nepřítomnosti dítěte v ŠD se poplatek nevrací. Když je žák během škol. roku odhlášen (odhlášení musí být písemné), může mu být přeplatek vrácen na základě písemné žádosti rodičů.

19.září 2022

Docházka na kroužky

  |   Školní družina

Uvolnění žáka ze ŠD na kroužek je podmíněno řádným vyplněním formuláře kroužků žáka zákonným zástupcem, který je k dispozici na webových stránkách školy v sekci

Dokumenty >> Školní družina >> Kroužky dítěte ŠD .

Tento formulář slouží k informovanosti všech vychovatelů, na který kroužek bude chodit právě jeho dítě ve ŠD. Bez tohoto formuláře není možné dítě na kroužek pustit.

Rodiče jsou povinni aktivně se informovat o změnách týkajících se školní družiny i vnitřního řádu ŠD, sledovat tyto změny na webových stránkách školy a školní družiny, nahlašovat včas a písemnou formou změny týkající se docházky žáka na zájmové aktivity, docházení žáka na zájmovou aktivitu ze ŠD je přímo podmíněno včasným a písemným informováním vychovatelky/le daného oddělení, včetně způsobu odchodu a všech dalších náležitostí. Vychovatel/ka nemá povinnost zjišťovat informace o docházce žáka na externí zájmové aktivity, ani zájmové aktivity pořádané školou.

Režim dne, z hlediska zájmových aktivit, utvářejí žáku jeho rodiče, popř. zákonní zástupci a z toho důvodu jsou povinni tyto informace dle potřeby aktualizovat a písemně sdělovat vychovatelce/li ŠD aktivně sami.

13.června 2022

Přihlášky do školní družiny pro budoucí druhé a třetí třídy

  |   Školní družina

Vážení rodiče,

do 30. 6. 2022 prosíme o informaci, zdali bude Vaše dítě docházet do školní družiny ve školním roce 2022/23.

Pokud ano, prosíme odešlete přihlášku na email: prihlaskysd@zsverycaslavske.cz. V případě, že Vaše dítě nebude ve školním roce 2022/23 navštěvovat školní družinu, prosíme informujte nás na email: druzina@zsverycaslavske.cz.

Děkujeme za spolupráci!

1.září 2021

Školní družina

  |   Školní družina

1. září:

  • ranní družina: 6:30 - 7:40 h
  • 1. ročník vychovatelky převezmou žáky a odvádí do ŠD v 9.00 h
  • 2. - 3. ročník: žáci, kteří půjdou do ŠD, odchází v 9:00 ze tříd s vychovatelkami
  • školní družina: do 17:00 h

2. a 3. září:

  • ranní družina: 6:30 - 7:40 h
  • 1. ročník: po výuce převezmou žáky vychovatelky ŠD
  • odpolední družina: 11:40 - 17:00 h

Od 6. září:

  • ranní družina: 6:30 - 7:40 h
  • odpolední družina: 11:40 - 17:00 h

Ocenění společnosti Scio

Hledáme dárce:
Air hockey , Knihovna , Skleník velký , Vyvýšené záhony , Salátový bar do jídelny.
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6

Šantrochova 1800/2,
162 00  Praha 6
IČ: 48133779
235 361 223
722 682 206
info@zsverycaslavske.cz
y5v3c4y

Zobrazit kontakty

Harmonogram školního roku
  Schránka důvěry Klub rodičů a přátel ZŠ Věry Čáslavské
Kalendář akcí
Sudý týden Lichý týden

Dnes je 23. března 2023
a svátek má Ivona.

Ocenění žáků

Ocenění žáků
Ocenění

Doučování

Doučování

Šablony

Šablony

Aktivní město

Aktivní město

Šablony

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2019

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská (3. května 1942 Praha – 30. srpna 2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Více o Věře Čáslavské

Podpis Věry Čáslavské

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Adresa:Šantrochova 2/1800
IČ:48133779
Ředitelka školy:Mgr. Helena Patáková
E-mail:info@zsverycaslavske.cz
Web:www.zsverycaslavske.cz
Datová schránka:y5v3c4y
Zřizovatel:Městská část Praha 6
REDIZO:600039161
Bankovní účet:3030061 / 0100

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 235 361 223
Mobil:(+420) 722 682 206
Pohotovostní linka:(+420) 235 363 164

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zsverycaslavske.cz
Pověřenec GDPR:poverenec@lawya.cz
Kontaktní e-maily pedagogických pracovníků jsou ve tvaru první písmeno jména.celé příjmení@zsverycaslavske.cz

Příklad pro jméno Jan Novák: j.novak@zsverycaslavske.cz

Mapa

Mapa
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.