Školní družina

7.září 2023

Docházka na kroužky

  |   Školní družina

Uvolnění žáka ze ŠD na kroužek je podmíněno řádným vyplněním formuláře kroužků žáka zákonným zástupcem, který je k dispozici na webových stránkách školy v sekci

Dokumenty >> Školní družina >> Kroužky dítěte ŠD .

Tento formulář slouží k informovanosti všech vychovatelů, na který kroužek bude chodit právě jeho dítě ve ŠD. Bez tohoto formuláře není možné dítě na kroužek pustit.

Rodiče jsou povinni aktivně se informovat o změnách týkajících se školní družiny i vnitřního řádu ŠD, sledovat tyto změny na webových stránkách školy a školní družiny, nahlašovat včas a písemnou formou změny týkající se docházky žáka na zájmové aktivity, docházení žáka na zájmovou aktivitu ze ŠD je přímo podmíněno včasným a písemným informováním vychovatelky/le daného oddělení, včetně způsobu odchodu a všech dalších náležitostí. Vychovatel/ka nemá povinnost zjišťovat informace o docházce žáka na externí zájmové aktivity, ani zájmové aktivity pořádané školou.

Režim dne, z hlediska zájmových aktivit, utvářejí žáku jeho rodiče, popř. zákonní zástupci a z toho důvodu jsou povinni tyto informace dle potřeby aktualizovat a písemně sdělovat vychovatelce/li ŠD aktivně sami.

6.září 2023

Platba školní družiny

  |   Školní družina

Zájmové vzdělávání v ŠD probíhá za poplatek.

Měsíční poplatek za žáka, zapsaného k pravidelné docházce, činí 300,- Kč.

Platbu je nutno hradit za období září–prosinec 1.200,- Kč do 30.září příslušného roku a dále leden - červen 1.800,- Kč do 31.ledna příslušného roku, případně za celý školní rok 3.000,- Kč do 30.září. Platit lze převodem na bankovní účet školy 3030061/0100, s variabilním symbolem podle kódu žáka a specifickým symbolem 333.

Vzhledem k nutnosti zajištění hladkého chodu veškeré administrativy, v případě neuhrazení částky do data splatnosti, Vám bude odeslaná písemná upomínka vedoucí vychovatelkou. Pokud i tak nebude poplatek za ŠD uhrazen, může to být považováno za nesplnění podmínek k přijetí do ŠD. Následně může být žák z docházky ŠD vyloučen.

Při nepřítomnosti dítěte v ŠD se poplatek nevrací. Když je žák během škol. roku odhlášen (odhlášení musí být písemné), může mu být přeplatek vrácen na základě písemné žádosti rodičů.

4.června 2023

Přihlášky do školní družiny pro budoucí druhé a třetí třídy

  |   Školní družina

Vážení rodiče,

do 30. 6. 2023 prosíme o informaci, zdali bude Vaše dítě docházet do školní družiny ve školním roce 2023/24.

Pokud ano, prosíme odešlete přihlášku na email: prihlaskysd@zsverycaslavske.cz. V případě, že Vaše dítě nebude ve školním roce 2023/24 navštěvovat školní družinu, prosíme informujte nás na email: druzina@zsverycaslavske.cz.

Děkujeme za spolupráci!

Ocenění společnosti Scio

Harmonogram školního roku
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6

Šantrochova 1800/2,
162 00  Praha 6
IČ: 48133779
235 361 223
722 682 206
info@zsverycaslavske.cz
y5v3c4y

Zobrazit kontakty

  Schránka důvěry Klub rodičů a přátel ZŠ Věry Čáslavské
Kalendář akcí
Sudý týden Lichý týden

Dnes je 19. dubna 2024
a svátek má Rostislav.

Ocenění žáků

Ocenění žáků
Ocenění

Doučování

Doučování

Šablony

Šablony

Aktivní město

Aktivní město

Šablony

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2019

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská (3. května 1942 Praha – 30. srpna 2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Více o Věře Čáslavské

Podpis Věry Čáslavské

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Adresa:Šantrochova 2/1800
IČ:48133779
Statutární zástupce školy:Mgr. Lucie Matulová
E-mail:info@zsverycaslavske.cz
Web:www.zsverycaslavske.cz
Datová schránka:y5v3c4y
Zřizovatel:Městská část Praha 6
REDIZO:600039161
Bankovní účet:3030061 / 0100

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 235 361 223
Pohotovostní linka:(+420) 235 363 164

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zsverycaslavske.cz
Pověřenec GDPR:poverenec@lawya.cz
Kontaktní e-maily pedagogických pracovníků jsou ve tvaru první písmeno jména.celé příjmení@zsverycaslavske.cz

Příklad pro jméno Jan Novák: j.novak@zsverycaslavske.cz

Mapa

Mapa
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.