Sportovní činnost

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské se dlouhodobě zaměřuje na rozšiřující pohybovou přípravu žáků ZŠ.

Historie sportovních tříd na ZŠ a MŠ Věry Čáslavské se začala psát ve školním roce 1974-1975.

Od školního roku 2020-2021 přibyla sportovní třída také na 1. stupni.

Charakteristika zaměření třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Maximální snaha o skloubení vzdělávacího procesu s pohybovými aktivitami dětí. Pohybové aktivity nejsou upřednostňovány před vzdělávacím procesem. Vše probíhá v rovnováze. Cílem je, prostřednictvím sportu, harmonicky rozvíjet osobnost dětí.

Pohybový program je na 2. stupni sestaven tak, že žáci mají jednou týdně dvouhodinovku tělesné výchovy a jednou týdně dvouhodinovku sportovních činností. Na 1. stupni probíhá tělesná výchova 3x v týdnu. V hodinách tělesné výchovy a sportovních činností se zaměřujeme na všeobecný pohybový rozvoj s využitím atletiky, míčových her, gymnastiky, pohybových soutěží apod. Rozvíjíme pohybové schopnosti a dovednosti komplexně.

Škola se maximálně aktivně zapojuje do sportovních soutěží mezi školami na Praze 6 v rámci Poháru Věry Čáslavské. Žáci sportovních tříd tvoří základ reprezentantů naší školy v soutěžích napříč nejrůznějšími sporty.

O pohybovou přípravu se starají kvalifikovaní učitelé tělesné výchovy a kvalifikovaní trenéři.

Každoroční možnost účasti na lyžařském kurzu (první týden v lednu), kde probíhá výuka sjezdového lyžování nebo snowboardingu a běžeckého lyžování.

12.dubna 2024

Fotogalerie - Slavnostní otevření hřiště

Včera 11. 4. 2024 proběhlo slavnostní otevření našeho nově zrekonstruovaného sportoviště za účasti zástupců městské části a mnoha dětí. Pro zájemce byly připraveny nejrůznější pohybové aktivity v celém areálu sportoviště.

Odkaz na fotogalerii zde autor fotografií Jiří Vinš.