Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2024/25

12.března 2024  |   Základní škola  |  

·       2. května 2024 registrace v budově školy od 13:00 do 17:00 hod

Ředitel školy posoudí žádost a vydá své stanovisko pro zákonné zástupce do 30 dní. Může odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, a to do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud žádosti nebude vyhověno, dítě může nadále docházet do mateřské školy, kde bude zařazeno do povinného předškolního ročníku.

Co budete k registraci do přípravné třídy potřebovat?

  • vyplněnou Žádost o přijetí do přípravné třídy – formulář zde
  • doporučení k docházce do přípravné třídy z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a praktického nebo odborného lékaře
  • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (jenom v případě odkladu)
  • rodný list dítěte k nahlédnutí
  • občanský průkaz zákonného zástupce s adresou trvalého bydliště
  • cizinci: pas nebo jiný doklad s vyznačením délky pobytu a zdravotní pojištění

Pro koho je přípravná třída určena?

Přípravná třída je určena přednostně dětem s odkladem školní docházky, které mají doporučení školského poradenského zařízení a pediatra (či odborného lékaře) k docházce do přípravné třídy, protože jim to umožní vyrovnat jejich vývoj a připravit se na vstup do 1. třídy.

Další informace:

Rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nedostává. Dokument je součástí spisu správního řízení a jeho kopii je možné získat na požádání.

Návštěva přípravné třídy je bezplatná.

Na konci školního roku dostávají děti slovní hodnocení.

Otevírají se také 2 přípravné třídy v ZŠ Na Dlouhém lánu.

Děkujeme Vám za zájem o naši přípravnou třídu a zároveň Vás zveme na Schůzku rodičů dětí z přípravné třídy. O konkrétním termínu budete včas informováni.

Těšíme se na Vás. Vedení školy

Ocenění společnosti Scio

Harmonogram školního roku
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6

Šantrochova 1800/2,
162 00  Praha 6
IČ: 48133779
235 361 223
722 682 206
info@zsverycaslavske.cz
y5v3c4y

Zobrazit kontakty

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská (3. května 1942 Praha – 30. srpna 2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Více o Věře Čáslavské

Podpis Věry Čáslavské

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Adresa:Šantrochova 2/1800
IČ:48133779
Ředitel školy:Mgr. Vojtěch Novák
E-mail:info@zsverycaslavske.cz
Web:www.zsverycaslavske.cz
Datová schránka:y5v3c4y
Zřizovatel:Městská část Praha 6
REDIZO:600039161
Bankovní účet:3030061 / 0100

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 235 361 223
Pohotovostní linka:(+420) 235 363 164

E-mailové kontakty

Ředitel:reditel@zsverycaslavske.cz
Pověřenec GDPR:poverenec@lawya.cz
Kontaktní e-maily pedagogických pracovníků jsou ve tvaru první písmeno jména.celé příjmení@zsverycaslavske.cz

Příklad pro jméno Jan Novák: j.novak@zsverycaslavske.cz

Mapa

Mapa
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.