Nadstandardní činnosti

31.srpna 2021  |   Mateřská škola  |  

Divadla, besedy

Každý měsíc nás v mateřské škole navštíví divadlo s představením, nebo pro děti pořádáme vzdělávací besedy (Dravci a sovy, Čistíme si zoubky, Krvinka Dáša, Policie ČR a jiné). Aktuální rozpis zveřejněn na nástěnce v mateřské škole.

Sportovní program

Celoroční sportovní program probíhá 3x týdně pod vedením kvalifikovaného učitele TV a učitele mateřské školy:
A) uvnitř (tělocvična ZŠ, prostory mateřské školy)
B) venku (zahrada MŠ, sportovní areál ZŠ, klášterní terasová zahrada, Obora Hvězda)

Kromě standardních vycházek a dopoledního pobytu venku chodí děti také 2x do měsíce na polodenní vycházky. Během těchto vycházek navštěvují blízkou Klášterní terasovou zahradu nebo Oboru hvězda.

Babičky čtou dětem

Naše mateřská škola spolupracuje již šest let se seniory z Petřínské organizace. Pravidelně jednou měsíčně přicházejí do školky babičky, které dětem přečtou připravenou pohádku. Děti pak za pomoci babiček vyrobí část příběhu. Děti také seniorů pravidelně zpívají písně na schůzích.

Logochvilky

Provádí logopedická asistentka Kristýna Sýkorová a Zuzana Havlová. Probíhají pravidelně 2x do měsíce. Při dodání podkladů z logopedické depistáže nebo již probíhající odborné logopedické péče je logopedická chvilka individuálně přizpůsobená potřebám konkrétního dítěte. Děti běžně během chvilky procvičují dechová a fonační cvičení, rozvíjí smyslové vnímání (zrak, sluch, …), absolvují cvičení na rozvoj motoriky mluvidel a další.

Prvňáčkem na zkoušku

Každoroční projekt určený pro všechny předškoláky (nejen z naší mateřské školy). Děti si vyzkouší reálné prostředí základní školy pod vedením zkušených učitelů a učitelek. Setkání probíhají jednou týdně od ledna do března. Účast v projektu je zdarma. Aktuální informace budou zveřejněny na webu školy.

Další akce pořádané pro děti a rodiče

Podzimní tvoření

Rozsvěcení Vánočního stromu – zpěv písní

Vánoční besídka

Vánoční dílna

Jarní tvoření

Besídka ke dni matek

Bubnování s rodiči – ke dni otců

Loučení s předškoláky – opékání špekáčků

Zahradní slavnost – vystoupení dětí, pasování prvňáčků

Ocenění společnosti Scio

Hledáme dárce:
Uměleckého kováře na vytvoření díla pro školu.
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6

Šantrochova 1800/2,
162 00  Praha 6
IČ: 48133779
235 361 223
722 682 206
info@zsverycaslavske.cz
y5v3c4y

Zobrazit kontakty

Harmonogram školního roku

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská (3. května 1942 Praha – 30. srpna 2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Více o Věře Čáslavské

Podpis Věry Čáslavské

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Adresa:Šantrochova 2/1800
IČ:48133779
Ředitelka školy:Mgr. Helena Patáková
E-mail:info@zsverycaslavske.cz
Web:www.zsverycaslavske.cz
Datová schránka:y5v3c4y
Zřizovatel:Městská část Praha 6
REDIZO:600039161
Bankovní účet:3030061 / 0100

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 235 361 223
Pohotovostní linka:(+420) 235 363 164

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zsverycaslavske.cz
Pověřenec GDPR:poverenec@lawya.cz
Kontaktní e-maily pedagogických pracovníků jsou ve tvaru první písmeno jména.celé příjmení@zsverycaslavske.cz

Příklad pro jméno Jan Novák: j.novak@zsverycaslavske.cz

Mapa

Mapa
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.