Zápis do 1. tříd 2024/2025

1.ledna 2024  |   Základní škola  |  

Charakteristika tříd 1. stupně k dispozici zde.

Zápis do 1. tříd školního roku 2024 / 2025  proběhne 16. a 17. dubna 2024 vždy od 14:00 do 18:00 hod.

(předpokládáme přijetí 75 dětí)

Ve spolupráci s MČ vám bude k dispozici rezervační systém na webu jakdoskoly.cz   - bude spuštěn 18. března 2024.

Žádost o přijetí dítěte lze podat do jedné (zpravidla spádové) nebo více základních škol.

Důležité termíny:

18. března 2024 - spuštění registrací

15. dubna 2024 - ukončení registrací

16. a 17. dubna 2024 - zápisy v základních školách

16. května 2024 od 12:00 do 13:00 - nahlédnutí do spisu

17. května 2024 ve 12:00 - vyvěšení seznamu přijatých na nástěnkách jednotlivých škol (ředitelé budou seznam aktualizovat 1x týdně)

22. května 2024 od 14:00 do 16:00 - odevzdání Zápisových lístků

03. června 2024 - sejmutí seznamů přijatých z nástěnek škol


Jak přihlásit dítě do ZŠ

How toenroll your child in school 

K podání žádosti lze využít:

a) osobně do školy v uvedeném termínu (rezervace času na jakdoskoly.cz) bude spuštěn 18. března 2024

s sebou:

 • vyplněnou a vytištěnou žádost o přijetí s vlastnoručními podpisy zákonných zástupců nebo s osobním elektronickým podpisem
 • rodný list (nebo jeho kopii - nemusí být úředně ověřená)
 • občanský průkaz zákonného zástupce s adresou trvalého bydliště (případně doklad o trvalém pobytu nebo ověřenou kopii, nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu. Pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než zákonný zástupce, je nutné doložit trvalý pobyt potvrzením MČ Praha 6)
 • cizinci - cestovní pas a povolení k pobytu 

b) prostřednictvím vaší osobní datové schránky

zaslat:

 • žádost o přijetí
 • potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 je možné pouze formou výpisu z evidence nebo registru obyvatel

e-mailem s vaším elektronickým podpisem

zaslat:

 • žádost o přijetí
 • potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 je možné pouze formou výpisu evidence nebo registru obyvatel

poštou - ve výjimečných případech např. v případě karantény

zaslat:

 • žádost o přijetí (vlastnoručně podepsanou)
 • potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 formou úředně ověřené kopie
 • rodný list postačí pouze v neověřené kopii
 • Do žádosti uveďte způsob předání unikátního registračního kódu (např. e-mail)

Informace:

 • Výpis z evidence nebo registru obyvatel, autorizovanou konverzi dokumentů a případné zřízení datové schránky je možné zajistit na úřadě městské části po předchozím objednání na tel. čísle 775 883 975.
 • Evidenční a rezervační e-systém www.jakdoskoly.cz - bude spuštěn 18. 3. 2024 (O případných změnách Vás budeme včas informovat)
 • Výsledky o přijetí žáků do budoucích 1. tříd budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy. Přijatí žáci budou uvedeni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno u zápisu.
 • Pokyny k zápisům jsou jednotné pro všechny základní školy Prahy 6.
 • V letošním roce budeme přijímat pouze děti z 1. a 2. kritéria (spádové děti a děti Prahy 6 se sourozencem), v případě vyššího počtu zájemců, rozhodne o přijetí losování. 
 • Doporučujeme se přihlásit i na spádovou školu ! 


Ocenění společnosti Scio

Harmonogram školního roku
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6

Šantrochova 1800/2,
162 00  Praha 6
IČ: 48133779
235 361 223
722 682 206
info@zsverycaslavske.cz
y5v3c4y

Zobrazit kontakty

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská (3. května 1942 Praha – 30. srpna 2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Více o Věře Čáslavské

Podpis Věry Čáslavské

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Adresa:Šantrochova 2/1800
IČ:48133779
Ředitel školy:Mgr. Vojtěch Novák
E-mail:info@zsverycaslavske.cz
Web:www.zsverycaslavske.cz
Datová schránka:y5v3c4y
Zřizovatel:Městská část Praha 6
REDIZO:600039161
Bankovní účet:3030061 / 0100

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 235 361 223
Pohotovostní linka:(+420) 235 363 164

E-mailové kontakty

Ředitel:reditel@zsverycaslavske.cz
Pověřenec GDPR:poverenec@lawya.cz
Kontaktní e-maily pedagogických pracovníků jsou ve tvaru první písmeno jména.celé příjmení@zsverycaslavske.cz

Příklad pro jméno Jan Novák: j.novak@zsverycaslavske.cz

Mapa

Mapa
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.