Základní škola

30.srpna 2023

Nový systém - EduPage

  |   Základní škola

Vážení rodiče,

z technicko organizačních důvodů přechází škola od školního roku 2023/2024 na nový školní systém EduPage.

Informace k systému, přihlášení atd., obdržíte na třídních schůzkách 4. 9. 2023

Zde najdete návody pro uživatelské použití systému z pohledu zákonného zástupce.

Doporučujeme se seznámit hlavně se sekcemi: přihlášení, docházka a omluvenky, známky, zprávy a komunikace.

Pro zájemce z řad rodičů škola pořádá školení práce v EduPage.

Školení se uskuteční 6. 9. 2023 v 16:00 v ZŠ a MŠ Věry Čáslavské.

Na školení se přihlaste zde do 4.9.2023 do 22:00.

 

S pozdravem

vedení školy

29.srpna 2023

Plavání 3. a 4. tříd

  |   Základní škola

Plavání 3. a 4. tříd začíná již  ve čtvrtek 7.9.2023 v SC Řepy. Třídy budou plavat pouze v 1. pololetí.

Více informací se dozvíte na třídních schůzkách

1.září 2022

Školní poradenské pracoviště

  |   Základní škola


Vedoucí školního poradenského pracoviště:  Mgr. Lucie Matulová

Výchovný poradce :                                                    Mgr. Lucie Matulová

Metodik prevence:                                                      Mgr. Vojtěch Novák

Školní psycholog:                                                        Mgr. Linda Kolenatá  

                                                                                             PhDr. Božena Kapounková 

Speciální pedagog:                                                     Mgr.  Tereza Šornová

Kariérní poradce:                                                        Mgr. Helena Patáková


Ředitelka základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole prostřednictvím školního poradenského pracoviště, ve kterém působí výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog a kariérní poradce.

Činnost školního poradenského pracoviště se uskutečňuje také ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov i dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Uvedení pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu. Činnost ŠPP přispívá zejména k:

 poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

 sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

 prevenci školní neúspěšnosti,

 kariérovému poradenství spojujícímu vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

 podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

 podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 

 průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi

 vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

 včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

 předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

 průběžnému vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

 metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

 spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

 spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Celkem článků: 18

Ocenění společnosti Scio

Hledáme dárce:
Uměleckého kováře na vytvoření díla pro školu.
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6

Šantrochova 1800/2,
162 00  Praha 6
IČ: 48133779
235 361 223
722 682 206
info@zsverycaslavske.cz
y5v3c4y

Zobrazit kontakty

Harmonogram školního roku
  Schránka důvěry Klub rodičů a přátel ZŠ Věry Čáslavské
Kalendář akcí
Sudý týden Lichý týden

Dnes je 3. prosince 2023
a svátek má Svatoslav.

Ocenění žáků

Ocenění žáků
Ocenění

Doučování

Doučování

Šablony

Šablony

Aktivní město

Aktivní město

Šablony

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2019

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská (3. května 1942 Praha – 30. srpna 2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Více o Věře Čáslavské

Podpis Věry Čáslavské

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Adresa:Šantrochova 2/1800
IČ:48133779
Ředitelka školy:Mgr. Helena Patáková
E-mail:info@zsverycaslavske.cz
Web:www.zsverycaslavske.cz
Datová schránka:y5v3c4y
Zřizovatel:Městská část Praha 6
REDIZO:600039161
Bankovní účet:3030061 / 0100

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 235 361 223
Pohotovostní linka:(+420) 235 363 164

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zsverycaslavske.cz
Pověřenec GDPR:poverenec@lawya.cz
Kontaktní e-maily pedagogických pracovníků jsou ve tvaru první písmeno jména.celé příjmení@zsverycaslavske.cz

Příklad pro jméno Jan Novák: j.novak@zsverycaslavske.cz

Mapa

Mapa
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.