Projekty

img-fluid

Šablony OP PPR pro ZŠ a MŠ Věry Čáslavské

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001695

Projekt se zaměřuje na rozvoj inkluzivního prostředí ve škole a přispívá k začleňování žáků s OMJ. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem napříč školou, zahrnují také projekty s odborníky a komunitní setkávání s rodiči.

Cíle projektu: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR.

Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (EFS) a z prostředků Hlavního města Prahy.


Hrdá škola

Unikátní projekt od  Schools United. Podpora školního ducha, hrdosti, sounáležitosti a inovací. Cílem projektu je z dlouhodobého hlediska vytvořit příjemnější atmosféru na škole, ať už pro žáky či učitele. Je připraveno 9 akcí, které se mohou během roku uskutečnit. Jednotlivé události s informacemi i případnými materiály naleznete vždy na stránkách školy.


Ovoce, zelenina a mléko do škol

Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci 1. stupně, včetně přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.