Komunitní klub otevřen !

15.března 2023  |   Základní škola  |  

Komunitní klub je určen pro žáky od 5. třídy -  každé pondělí, úterý a středu v čase 14. 00 - 16.00 hodin.

Od pondělí 20. března 2023 mohou žáci, kteří odevzdají řádně vyplněný souhlas, využívat prostory komunitního centra ve svém volném čase. Zde mohou Vaše děti čekat na kroužek, pobýt s kamarády, věnovat se řízeným aktivitám, číst, dělat domácí úkoly a mnoho dalšího. 

Dovolujeme si však upozornit na povinnost dodržovat pravidla klubu a povinnost řídit se školním řádem. V případě porušování těchto pravidel, může být žák vyloučen.  Pravidla klubu a souhlas jsou přílohou této zprávy.

Kapacita klubu je zatím omezena na max. 30 žáků. V případě naplnění, nebude dalším zájemcům již umožněn vstup do komunitního centra. 

PROVOZNÍ ŘÁD Komunitního KLUBU

1.      Do komunitního klubu přijímá žáky ředitelka školy na základě odevzdaného souhlasu / přihlášky zákonných zástupců.


2.     Komunitní klub ( dále jen KK) , je určen pro žáky 5. třídy a 2. stupně v jejich volném čase.  KK je otevřen v pondělí, úterý a středu 14:00 – 16:00 hodin.


3.     Pro činnost klubu lze využít zařízení, prostory, vybavení školy.


4.     Nabídka činností klubu:

– Volná činnost (čekání na kroužek, příprava domácích úkolů, volná   vyučovací hodina, hraní společenských her, hraní stolního tenisu, stolního fotbalu…). Žáci jsou v prostoru komunitního centra nebo v určené místnosti pod pedagogickým dohledem .

 

Docházka nemusí být pravidelná, žák však musí vždy svůj    příchod a odchod nahlásit dohlížejícímu pedagogickému pracovníkovi, který vede evidenci.  Účast je  bezplatná, žák pouze odevzdá souhlas podepsaný ZZ třídnímu učiteli.


5.      Žáci přítomní v budově školy jsou povinni dodržovat školní řád, a to neustále – tedy i v době po vyučování.


6.      Za žáky odpovídá určený pedagogický pracovník po dobu, kdy jsou pod jeho přímým dohledem a jejich přítomnost je evidována.


7.      Za žáky, kteří byli ve škole, ale do komunitního centra se nedostavili, škola neodpovídá. Tito žáci se nesmí zdržovat v prostorách školy.


8.      Žáci dbají pokynů pedagogického pracovníka a respektují je. Není jim dovoleno opustit prostory klubu bez jejího vědomí.


9.      Před odchodem domů jsou žáci povinni používané prostory běžným způsobem uklidit (smazat tabuli, zvednout židle, uklidit používané hry …)


10.  Žáci šetří majetek školy – může být požadována náhrada každého svévolně zničeného zařízení školy.


11.  Za peníze a jiné cenné věci, které si žáci s sebou přinesou, si zodpovídají sami.


12.  Žáci dodržují pravidla slušného chování a dbají na to, aby neohrozili své zdraví, ani zdraví svých spolužáků. Každý úraz či poranění jsou povinni ihned hlásit vychovatelce.


13.  Pokud žák porušuje opakovaně školní řád a provozní řád školního klubu, může být ze všech aktivit klubu vyloučen.


14.  Činnost klubu může probíhat i mimo pozemek školy, žáci však musí doložit písemný souhlas rodičů (např. exkurze, výstavy atd.).


15.  Přihlášený žák je povinen dodržovat pravidla chování a bezpečnosti.


16.  Zákonný zástupce může kdykoliv odvolat svůj souhlas s účastí dítěte v komunitním klubu, a to pouze písemně ředitelce školy. 

Ocenění společnosti Scio

Harmonogram školního roku
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6

Šantrochova 1800/2,
162 00  Praha 6
IČ: 48133779
235 361 223
722 682 206
info@zsverycaslavske.cz
y5v3c4y

Zobrazit kontakty

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská (3. května 1942 Praha – 30. srpna 2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Více o Věře Čáslavské

Podpis Věry Čáslavské

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Adresa:Šantrochova 2/1800
IČ:48133779
Ředitel školy:Mgr. Vojtěch Novák
E-mail:info@zsverycaslavske.cz
Web:www.zsverycaslavske.cz
Datová schránka:y5v3c4y
Zřizovatel:Městská část Praha 6
REDIZO:600039161
Bankovní účet:3030061 / 0100

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 235 361 223
Pohotovostní linka:(+420) 235 363 164

E-mailové kontakty

Ředitel:reditel@zsverycaslavske.cz
Pověřenec GDPR:poverenec@lawya.cz
Kontaktní e-maily pedagogických pracovníků jsou ve tvaru první písmeno jména.celé příjmení@zsverycaslavske.cz

Příklad pro jméno Jan Novák: j.novak@zsverycaslavske.cz

Mapa

Mapa
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.