Zápis do 1. tříd 2023 / 2024

1.ledna 2023  |   Základní škola  |  

Charakteristika tříd 1. stupně k dispozici zde.


Informace o zápisu do 1. třídy


Zápis do 1. tříd školního roku 2023 / 2024  bude 18. dubna - 19. dubna 2023 .


Ve spolupráci s MČ vám bude k dispozici rezervační systém na webu jakdoskoly.cz   - bude spuštěn v březnu 2023.

Žádost o přijetí dítěte lze podat do jedné (zpravidla spádové) nebo více základních škol.


K podání žádosti lze využít:

a) osobně do školy v uvedeném termínu (rezervace času na jakdoskoly.cz) bude spuštěn v březnu 2023

s sebou:

 • vyplněnou a vytištěnou žádost o přijetí s vlastnoručními podpisy zákonných zástupců nebo s osobním elektronickým podpisem
 • rodný list (nebo jeho kopii - nemusí být úředně ověřená)
 • občanský průkaz zákonného zástupce s adresou trvalého bydliště (případně doklad o trvalém pobytu nebo ověřenou kopii, nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu. Pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než zákonný zástupce, je nutné doložit trvalý pobyt potvrzením MČ Praha 6)
 • cizinci - cestovní pas a povolení k pobytu 

b) prostřednictvím vaší osobní datové schránky

zaslat:

 • žádost o přijetí
 • potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 je možné pouze formou výpisu z evidence nebo registru obyvatel

e-mailem s vaším elektronickým podpisem

zaslat:

 • žádost o přijetí
 • potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 je možné pouze formou výpisu evidence nebo registru obyvatel

poštou - ve výjimečných případech např. v případě karantény

zaslat:

 • žádost o přijetí (vlastnoručně podepsanou)
 • potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 formou úředně ověřené kopie
 • rodný list postačí pouze v neověřené kopii
 • Do žádosti uveďte způsob předání unikátního registračního kódu (např. e-mail)

Informace:

 • Výpis z evidence nebo registru obyvatel, autorizovanou konverzi dokumentů a případné zřízení datové schránky je možné zajistit na úřadě městské části po předchozím objednání na tel. čísle 775 883 975.
 • Evidenční a rezervační e-systém www.jakdoskoly.cz - bude spuštěn v březnu 2023 (O případných změnách Vás budeme včas informovat)
 • Výsledky o přijetí žáků do budoucích 1. tříd budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy. Přijatí žáci budou uvedeni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno u zápisu - termín bude upřesněn
 • Pokyny k zápisům jsou jednotné pro všechny základní školy Prahy 6.
 • V letošním roce budeme přijímat pouze děti z 1. a 2. kriteria (spádové děti a děti Prahy 6 se sourozencem), v případě vyššího počtu zájemců, rozhodne o přijetí losování. 
 • Doporučujeme se přihlásit i na spádovou školu ! Ocenění společnosti Scio

Hledáme dárce:
Uměleckého kováře na vytvoření díla pro školu.
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6

Šantrochova 1800/2,
162 00  Praha 6
IČ: 48133779
235 361 223
722 682 206
info@zsverycaslavske.cz
y5v3c4y

Zobrazit kontakty

Harmonogram školního roku

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská (3. května 1942 Praha – 30. srpna 2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Více o Věře Čáslavské

Podpis Věry Čáslavské

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Adresa:Šantrochova 2/1800
IČ:48133779
Ředitelka školy:Mgr. Helena Patáková
E-mail:info@zsverycaslavske.cz
Web:www.zsverycaslavske.cz
Datová schránka:y5v3c4y
Zřizovatel:Městská část Praha 6
REDIZO:600039161
Bankovní účet:3030061 / 0100

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 235 361 223
Pohotovostní linka:(+420) 235 363 164

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zsverycaslavske.cz
Pověřenec GDPR:poverenec@lawya.cz
Kontaktní e-maily pedagogických pracovníků jsou ve tvaru první písmeno jména.celé příjmení@zsverycaslavske.cz

Příklad pro jméno Jan Novák: j.novak@zsverycaslavske.cz

Mapa

Mapa
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.