Platba školní družiny

6.září 2023  |   Školní družina  |  

Zájmové vzdělávání v ŠD probíhá za poplatek.

Měsíční poplatek za žáka, zapsaného k pravidelné docházce, činí 300,- Kč.

Platbu je nutno hradit za období září–prosinec 1.200,- Kč do 30.září příslušného roku a dále leden - červen 1.800,- Kč do 31.ledna příslušného roku, případně za celý školní rok 3.000,- Kč do 30.září. Platit lze převodem na bankovní účet školy 3030061/0100, s variabilním symbolem podle kódu žáka a specifickým symbolem 333.

Vzhledem k nutnosti zajištění hladkého chodu veškeré administrativy, v případě neuhrazení částky do data splatnosti, Vám bude odeslaná písemná upomínka vedoucí vychovatelkou. Pokud i tak nebude poplatek za ŠD uhrazen, může to být považováno za nesplnění podmínek k přijetí do ŠD. Následně může být žák z docházky ŠD vyloučen.

Při nepřítomnosti dítěte v ŠD se poplatek nevrací. Když je žák během škol. roku odhlášen (odhlášení musí být písemné), může mu být přeplatek vrácen na základě písemné žádosti rodičů.

Ocenění společnosti Scio

Harmonogram školního roku
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6

Šantrochova 1800/2,
162 00  Praha 6
IČ: 48133779
235 361 223
722 682 206
info@zsverycaslavske.cz
y5v3c4y

Zobrazit kontakty

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská (3. května 1942 Praha – 30. srpna 2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Více o Věře Čáslavské

Podpis Věry Čáslavské

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Adresa:Šantrochova 2/1800
IČ:48133779
Ředitel školy:Mgr. Vojtěch Novák
E-mail:info@zsverycaslavske.cz
Web:www.zsverycaslavske.cz
Datová schránka:y5v3c4y
Zřizovatel:Městská část Praha 6
REDIZO:600039161
Bankovní účet:3030061 / 0100

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 235 361 223
Pohotovostní linka:(+420) 235 363 164

E-mailové kontakty

Ředitel:reditel@zsverycaslavske.cz
Pověřenec GDPR:poverenec@lawya.cz
Kontaktní e-maily pedagogických pracovníků jsou ve tvaru první písmeno jména.celé příjmení@zsverycaslavske.cz

Příklad pro jméno Jan Novák: j.novak@zsverycaslavske.cz

Mapa

Mapa
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.