Jarní prázdniny


Ve dnech 6. 2. 2023 - 10. 2.  2023  je škola uzavřena - jarní prázdniny.


Provoz školky je beze změny .


15. února 2023   8.00 - 10.00 hodin  -  Den  Otevřených Dveří .Platba školní družiny

19.září 2022  |   Školní družina  |  

Zájmové vzdělávání v ŠD probíhá za poplatek.

Měsíční poplatek za žáka, zapsaného k pravidelné docházce, činí 300,- Kč.

Platbu je nutno hradit za období září–prosinec 1.200,- Kč do 30.září příslušného roku a dále leden - červen 1.800,- Kč do 31.ledna příslušného roku, případně za celý školní rok 3.000,- Kč do 30.září. Platit lze převodem na bankovní účet školy 3030061/0100, s variabilním symbolem podle kódu žáka a specifickým symbolem 333.

Vzhledem k nutnosti zajištění hladkého chodu veškeré administrativy, v případě neuhrazení částky do data splatnosti, Vám bude odeslaná písemná upomínka vedoucí vychovatelkou. Pokud i tak nebude poplatek za ŠD uhrazen, může to být považováno za nesplnění podmínek k přijetí do ŠD. Následně může být žák z docházky ŠD vyloučen.

Při nepřítomnosti dítěte v ŠD se poplatek nevrací. Když je žák během škol. roku odhlášen (odhlášení musí být písemné), může mu být přeplatek vrácen na základě písemné žádosti rodičů.

Ocenění společnosti Scio

Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6

Šantrochova 1800/2,
162 00  Praha 6
IČ: 48133779
235 361 223
722 682 206
info@zsverycaslavske.cz
y5v3c4y

Zobrazit kontakty

Harmonogram školního roku

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská (3. května 1942 Praha – 30. srpna 2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Více o Věře Čáslavské

Podpis Věry Čáslavské

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Adresa:Šantrochova 2/1800
IČ:48133779
Ředitelka školy:Mgr. Helena Patáková
E-mail:info@zsverycaslavske.cz
Web:www.zsverycaslavske.cz
Datová schránka:y5v3c4y
Zřizovatel:Městská část Praha 6
REDIZO:600039161
Bankovní účet:3030061 / 0100

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 235 361 223
Mobil:(+420) 722 682 206
Pohotovostní linka:(+420) 235 363 164

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zsverycaslavske.cz
Pověřenec GDPR:poverenec@lawya.cz
Kontaktní e-maily pedagogických pracovníků jsou ve tvaru první písmeno jména.celé příjmení@zsverycaslavske.cz

Příklad pro jméno Jan Novák: j.novak@zsverycaslavske.cz

Mapa

Mapa
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.