Informace k přijímacím zkouškám na střední školy - školní rok 2023 / 2024

21.listopadu 2022  |   Mgr. Helena Patáková  |  

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy - školní rok 2023 / 2024


Důležité odkazy

·         www.msmt.cz – formuláře přihlášek

·         www.jmskoly.cz – informace o přijímacích zkouškách

·         www.cermat.cz – informace k přijímacím zkouškám, ukázky testů z minulých let

·         www.atlasskolstvi.cz – přehled SŠ a otvíraných oborů

·         internetové stránky SŠ

 

Přihlášky na SŠ

·         žák podává 2 přihlášky, obě musí být vyplněny úplně stejně (stejná první škola na obou přihláškách)

·         Termíny odevzdání přihlášek : Obory s talentovou zkouškou  do 30. 11. 2022 a čtyřleté obory včetně víceletých gymnázií do 1. 3. 2023

·         zákonný zástupce vyplní všechny údaje na 1. straně přihlášek, případně doplní potvrzení od lékaře, pokud to střední škola požaduje

·         základní škola vyplní 2. stranu přihlášek

·         formulář – možno stáhnout z internetu, letos jsou opět nové, je možné si je vytisknout na:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Kritéria přijetí na SŠ

Kriteria  přijamcího řízení na SŠ zveřejní ředitelé škol nejpozději do 31. 1. 2023

·         hodnocení známek z vysvědčení – střední školy si stanoví, která klasifikační období budou započítávat

·         jednotná přijímací zkouška (Cermat - Čj, M) nebo školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška

·         může nahradit jednotnou přijímací zkoušku, toto musí být součástí kritérií přijímání pro 1. kolo přijímacího řízení

·         koná se v jiných termínech než jsou termíny jednotné přijímací zkoušky

může být součástí jednotné přijímací zkoušky, potom se koná ve stejný den jako jednotná přijímací zkouška 

 

Jednotná přijímací zkouška

·         zajišťuje CERMAT

·         každý uchazeč může konat zkoušku 2x, započítává se lepší výsledek

·         podíl hodnocení přijímací zkoušky na celkovém hodnocení si letos stanoví každá škola dle svých priorit

 

Termíny přijímacích zkoušek

·         státní přijímací zkoušky 13. - 14. 4. čtyřleté obory a 17.-18.4. víceletá gymnázia

·         školní přijímací zkoušky - jiný termín než státní, pokud je to jediná zkouška

·         školní přijímací zkoušky - stejný termín jako státní, pokud doplňují státní přijímací zkoušky.

 

Náhradní termíny (omluva do 3 pracovních dnů)

·         jednotná přijímací zkouška: 10. a 11. 5. 2023

·         školní přijímací zkouška – stanoví ředitel SŠ 

 

Výsledky přijímacího řízení

·         nejdříve 28. 4. 2023

·         zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (internetové stránky SŠ, vývěsky na SŠ)

·         předání (zaslání) rozhodnutí nepřijatým uchazečům

Zápisové lístky

·         vydává základní škola žákům 5. a 7. tříd až po  informaci o přijetí zákonným zástupcem a žákům 9.tříd nejpozději do 15.3. 2023

·         odevzdání zápisového lístku je do 10 pracovních dní od oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí na SŠ

·         zápisový lístek se uplatňuje jen jednou, zpětvzetí je možné pouze na základě přijetí po odvolání na druhou SŠ a v případě předešlého přijetí do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou

·         Při ztrátě/poškození zápisového lístku, vydává nový tiskopis příslušný krajský úřad

 

Odvolací řízení

·         Ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím ředitele SŠ

Helena Patáková, kariérní poradkyně
722 682 206
reditelka@zsverycaslavske.cz

Ocenění společnosti Scio

Hledáme dárce:
Uměleckého kováře na vytvoření díla pro školu.
Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6

Šantrochova 1800/2,
162 00  Praha 6
IČ: 48133779
235 361 223
722 682 206
info@zsverycaslavske.cz
y5v3c4y

Zobrazit kontakty

Harmonogram školního roku

Věra Čáslavská

Věra Čáslavská (3. května 1942 Praha – 30. srpna 2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy a čtyřnásobná Sportovkyně roku Československa. Po sametové revoluci byla v letech 1990–1996 předsedkyní Československého olympijského výboru a v letech 1995–2001 také členkou Mezinárodního olympijského výboru.

Více o Věře Čáslavské

Podpis Věry Čáslavské

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6
Adresa:Šantrochova 2/1800
IČ:48133779
Ředitelka školy:Mgr. Helena Patáková
E-mail:info@zsverycaslavske.cz
Web:www.zsverycaslavske.cz
Datová schránka:y5v3c4y
Zřizovatel:Městská část Praha 6
REDIZO:600039161
Bankovní účet:3030061 / 0100

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 235 361 223
Pohotovostní linka:(+420) 235 363 164

E-mailové kontakty

Ředitelka:reditelka@zsverycaslavske.cz
Pověřenec GDPR:poverenec@lawya.cz
Kontaktní e-maily pedagogických pracovníků jsou ve tvaru první písmeno jména.celé příjmení@zsverycaslavske.cz

Příklad pro jméno Jan Novák: j.novak@zsverycaslavske.cz

Mapa

Mapa
Web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.