logotyp
  • image 58
  • image 56
  • image 59

Školní klub a kroužky

Nabídka kroužku

Nabídka kroužku Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění, zatáčení atd.) a základům ...
Více informací

Nabídka táboru

Nabídka táboru

Dne 1. 10. a 2. 10. 2020 nebudou začínat  kroužky školního klubu.

První hodiny kroužků proběhnou po uvolnění nouzového stavu a mimořádných opatření ve škole.Školní klub 2020-2021

Aktuální informace o kroužcích školního klubu naleznete zde.

Školní klub 2020-2021

Přihlašování na kroužky školního klubu bude možné od pondělí 7. 9. 2020 od 12:00 do neděle 13. 9. 2020 do 24:00. Dřívější a pozdější přihlášení nebude umožněno! Kapacita kroužků je z bezpečnostních, hygienických a organizačních důvodů omezená, pro to je nutné, aby se zájemci hlásili co nejdříve. Vyplněnou a podepsanou přihlášku (bez podpisu není přihláška platná) naskenujte nebo vyfoťte a odešlete na email krouzky{zavináč}zsverycaslavske.cz. Přihlášku naleznete níže. Přijetí přihlášky a zapsání žáka na kroužek vám bude potvrzeno emailem. V případě převýšení kapacity kroužku bude žák zapsán na čekací listinu a v případě uvolnění místa bude rodič/zákonný zástupce vyrozuměn o možnosti účasti na kroužku.

Žák nemůže být přihlášen na stejný kroužek ve více termínech (např. nemůže navštěvovat kroužek keramiky v úterý a zároveň ve středu).

 

Kroužky školního klubu začínají 1.10.2020. Pro přihlášení na externí kroužky je nutné kontaktovat vedoucí kroužku na kontaktech uvedených v tabulce externích kroužků.

 

Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k epidemiologické situaci muže být provoz kroužků v průběhu roku omezen několika následujícími způsoby:

a) provoz bez omezení    

b) zrušení kroužků konaných do 16:00

c) zrušení všech kroužků

 

Platba za kroužky školního klubu:

Výše úplaty je za období říjen až prosinec stanovena na 900 Kč (300 Kč/měsíc). Platbu  proveďte nejpozději do 13. listopadu 2020.  Pro období leden až červen je výše úplaty stanovena na 1800 Kč (300 Kč/měsíc). Platbu za druhé pololetí je nutné uhradit do 31. ledna 2021. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, mají tyto kroužky zdarma. 

Mimoškolní žáci provádí platbu v hotovosti u hospodářky školy.

Platební údaje:

Účet školy č.: 3030061/0100

Variabilní symbol: kód žáka (číslo Vám sdělí třídní učitel)

Specifický symbol: 444

 

Odhlášení  žáka z kroužku je možné pouze písemně odesláním podepsané odhlášky na email krouzky{zavináč}zsverycaslavske.cz.

Vnitřní řád školního klubu

Směrnice pro stanovení úplaty za školní družinu a školní klub

Směrnice pro stanovení úplaty za školní družinu a školní klubSměrnice pro stanovení úplaty za školní družinu a školní klub

Další informace

Důležitá data

21. 6. - 25. 6.
Olympiáda školy

21.6. v 8.30 slavnostní zahájení
28. 6. v 8.30 slavnostní ukončení

29. 6.
Slavnostní oběd pro žáky 9. tříd

30. 6. Vysvědčení

30. 6. 8:45 hlavní vchod
Vyvádění žáků 9. tříd

1. 7. - 31. 8. 2021
Hlavní prázdniny

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Statutární zástupkyně,
zástupkyně pro 1. st., ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová, DiS.

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
ZŠ a MŠ Věry
Čáslavské, Praha 6,
Šantrochova 2/1800,
162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y

Aktivní město

obrázek

Šablony

obrázek
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

E-mail: info@zsverycaslavske.cz


Telefon: (+420) 235 361 223

Mobil: 722 682 206

Pohotovostní linka: (+420) 235 363 164


REDIZO: 600039161IČO: 48133779

Č. účtu: 3030061/0100

datová schránka: y5v3c4y
Interreg central
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků
Domů Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy