logotyp
  • image 58
  • image 56
  • image 59

Mateřská škola


Školní rok 2020/2021:Školné  jaro/ léto 2019/2020


Vážení rodiče,
z důvodu uzavření mateřské školy od 13.3.2020 do 22.5.2020 můžete zažádat o zproštění
platby školného v tomto období.  Žádost mohou podat
rodiče dětí, které MŠ v daném termínu nenavštěvovaly a nejsou předškoláky.

Školné březen:
22 pracovních dnů
550 : 22= 25 x 9 = 225,- (zaplatíte)
550 - 225 = 325,- (budeme vracet)

Školné  duben:  vracíme celé 550,-

Školné květen:
19 pracovních dnů
550 : 19 = 28,9 x 5=144,50,- (zaplatíte)
550 - 130= 405,- (budeme vracet)

Školné červen: 550,- (zaplatíte celé)

Školné srpen:
550 : 21= 26,2 x 10 = 262,- (zaplatíte v případě přihlášení dítěte)

Osvobození od platby školného platí pouze v případě, že dítě ani jeden den v daném měsíci
školku nenavštívilo a rodiče podali řádně vyplněnou žádost o osvobození platby školného (ke
stažení na webu).Důležité informace ke znovuotevření MŠ od 25. 5. 2020 .
Přijaté dětí pro školní rok 2020 / 2021 do MŠ Věry Čáslavské:


PRODLOUŽENÝ PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci – koronaviru, omezenému provozu mateřské školy v jarním období, jsme se rozhodli Vám vyjít vstříc a prodloužit provoz mateřské školy 17. 8. - 28. 8. 2020 v běžném režimu.

Zároveň Vás velmi prosíme, abyste svůj zájem o toto prodloužení běžného provozu nahlásili na emailovou adresu z.havlovaml@zsverycaslavske.cz do 19.6.2020, tak, abychom mohli běžný provoz zorganizovat, vyjít vstříc Vám, ale i všem kolegům.

ORGANIZACE PRÁZDNIN

Letní provoz 1. – 10. 7. 2020

(V současné době máme stále volná místa)

Běžný provoz 17. – 28. 8. 2020
Školné na tento prodloužený provoz činí 262,- (550:21x10=262,-kč) + stravné
Ostatní, kteří se prodloužení prázdninového provozu nevyužijí, budou od platby osvobozeni.

.
Praha dne 29. 4. 2020

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření mateřských škol MČ Praha 6 od pondělí 25. května 2020, které bude probíhat v mimořádném režimu. Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u základních škol.

  • Ředitelka školy stanoví nejvyšší možný počet dětí ve skupině s přihlédnutím k prostoru tříd, personálním a hygienickým možnostem školy v souvislosti s Covid-19.
  • Účast dětí ve třídách a všechny aktivity budou probíhat v menších skupinách.
  • V případě nedostatečné kapacity z důvodu omezeného počtu dětí ve třídě či nedostatku pedagogických pracovníků budou přednostně umísťovány děti rodičů zastávající pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města a dále povinně se vzdělávající děti.
  • Vzájemný kontakt tříd bude omezený.
  • Pracovníci školy budou ráno při příchodu dětí provádět důslednější kontrolu zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv obtíží nebudou děti přijímány do kolektivu – viz informace na webu MŠ.
  • V průběhu dne bude povinné nosit roušky – viz informace na webu MŠ.
  • Platba školného – děti, které nebudou ani jeden den navštěvovat mateřskou školu, budou od platby osvobozeny.

 Další podrobné podmínky provozu škol a školních jídelen připravuje MŠMT a MZ ČR.

Aby se naše škola mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, kterým chceme předběžně zjistit Váš zájem o tuto formu provozu mateřské školy.

 

Vyplněný dotazník zašlete elektronicky e-mailem na adresu školy nejpozději do 7. května 2020.

 Na základě výsledků dotazníkové akce připraví naše mateřská škola organizaci tříd, zapojení pedagogických pracovníků do činností a další podrobnosti, které vyplynou z upřesňujících instrukcí MŠMT a MZ ČR.

 Upozorňujeme, že přijetí dítěte do mateřské školy bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem o nerizikovosti dítěte a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost. Podepsané čestné prohlášení budete odevzdávat v den nástupu dítěte do mateřské školy.

 

Mgr. Helena Patáková

ředitelka MŠ Věry Čáslavské

 

Odkazy:

http://www.msmt.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/


Aktivity pro děti 


Omezení provozu školy


Vzhledem ke každodenně se měnícímu vývoji stituace kolem výskytu koronaviru COVID - 19 škola respektuje pokyny zřizovatele, tj. členů Rady městské části Praha 6. 

Z preventivních důvodů
 škola s okamžitou platností ruší všechny skupinové aktivity, rodičovské schůzky, výjezdy mimo školu, divadla,  plánovaná sportovní utkání apod. - do odvolání.

Dále jsou do odvolání omezené všechny pronájmy a mimoškolní aktivity tak, aby bylo zamezeno setkávání dospělých a cizích osob s dětmi ve škole. 

O případných změnách Vás budeme informovat.

POZOR - Neštovice v mateřské škole

Vážení rodiče, upozorňujeme na výskyt planých neštovic v naší mateřské škole. Prosíme o zvýšenou kontrolu zdravotního stavu vašeho dítěte. 
Děkujeme vedení školy Více

Plán akcí - Březen 2020

3.3.       Focení v MŠ(možnost i focení se sourozenci)4.3.       Prvňáčkem na zkoušku v ...
Více informací

Den otevřených dvěří

Den otevřených dvěří

O škole

Mateřská škola Věry Čáslavské má dvě třídy, Modrou a Žlutou. V prvním patře se nachází Modrá ...
Více informací

Plán akcí - Únor 2020

3. 2.             Začátek kroužků 2. pololetí10. 2.           17:00 Přednáška pro ...
Více informací

Plán akcí - Leden 2020

2. 1.            Z provozních důvodů zavřeno3. 1.            Z provozních důvodů zavřeno6. ...
Více informací

Plán akcí - Prosinec 2019

3. 12.           Plavání5. 12. - 7:30 Focení, Mikuláš v MŠ6. 12.          Babičky10. 12.        ...
Více informací

Dny otevřených dveří MŠ Praha 6

Dny otevřených dveří MŠ Praha 6Dny otevřených dveří MŠ Praha 6

Fotografie do školního roku 2018/2019

Fotografie do školního roku 2018/2019

Fotografie od školního roku 2019/2020

Fotografie od školního roku 2019/2020

Další informace

Důležitá data

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Statutární zástupkyně,
zástupkyně pro 1. st., ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová


Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské,
Praha 6,
Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y

Šablony

obrázek

Aktivní město

obrázek
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Copyright © 2010-2019 Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6. Všechna práva vyhrazena
Interreg central
Partneři:
www.zsverycaslavske.cz
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy