6. třídy - rozřazovací řízení

Změna v nabízených studijních programech 


Z důvodu současně situace vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření, byl projekt sportovních tříd ve spolupráci se spolkem "Trenéři ve škole" pozastaven.

V rámci tohoto projektu byl nabízen program pro 6. třídu - rozšířená výuka tělesné výchovy s 8 hodinami tělesné výchovy týdně. 


Škola tak byla nucena na tuto situaci reagovat v rámci svých kapacit.

Program rozšířené výuky tělesné výchovy otevřeme s 5 hodinami tělesné výchovy a sportovních činností.  Info k jednotlivým programům naleznete v popisu kriterií pro přijetí.Přihláška 6. třídy

Přihláška 6. třídyPřihláška 6. třídyKritéria přijímání a zařazení žáků do 6. třídVzhledem k mimořádným opatření, avizované rozřazovací řízení dne 23. 4. 2020  je zrušené.


Termín 21. 5. 2020 zatím ponecháváme v platnosti. O změnách Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení

Termíny rozřazovacího řízení

  1. kolo 23. 4. 2020 -      ZRUŠENO
  2. kolo 21. 5. 2020 -      pro třídu s rozšířenou výukou  AJ  ONLINE
  3. 10. 6.  a  11. 6. 2020   sportovní programy  - sportovní část Zájemci obdrží přesně stanovený čas zkoušky sportovní části. Test studijních předpokladů byl zrušen.  

 Ve školním roce 2020-2021 nabízíme tyto programy:

Program rozšířená výuka anglického jazyka

Výuka  anglického jazyka a konverzace  rodilým mluvčím a výuka nejazykových předmětů s využitím anglického jazyka jako prostředku komunikace v tandemu s rodilým mluvčím. (dějepis, zeměpis, výchova ke zdraví, výchova k občanství)

Program rozšířená výuka tělesné výchovy 

2 hodiny tělesné výchovy a 3 hodiny sportnovních činností  týdně, vedené kvalifikovanými pedagogy - především jednooboráři (studium, úpoly, gymnastika, atletika, hry, bruslení, lyžování)

Program rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na atletiku

2 hodiny tělesné výchovy a 3 hodiny pro 6. a 7.třídu sportovních činností a 2 hodiny sportovnich činností pro 8. a 9. třídu týdně, odpoledne atletická příprava (2x 6. -7. třída, 3x 8. – 9. třída) , atletická soustředění, atletické závody

 Žáci, kteří nemají zájem o program se zaměřením, postupují do všeobecné třídy podle uvedených kritérií.

 Program všeobecný

(informační a komunikační technologie a základy administrativy, nebo anglická konverzace)

Kritéria pro rozřazovací řízení

Program všeobecný

1. žák naší školy

2. žák s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6

3. žák s trvalým bydlištěm na území Prahy 6, sourozenec žákem školy ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6

4. žák s trvalým bydlištěm na území Prahy 6

5. žák s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy, sourozenec žákem školy ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6

6. žák s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy

7. ostatní zájemci

Při rovnosti kritérií bude o přijetí rozhodovat losování.  

Program rozšířená výuka anglického jazyka

Rozřazovací test z anglického jazyka a test všeobecných  studijních předpokladů


Program rozšířená výuka tělesné výchovy 

Bodové hodnocení uchazečů z pohybové a vědomostní části

 

Pohybová část:

50 m sprint z polovysokého startu na povel

Skok daleký z místa

Hod medicinbalem 2 kg

Akrobatická řada (kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou)

1000 m vytrvalostní běh

Vědomostní část:

Test všeobecných studijních předpokladů


Program rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na atletiku

Bodové hodnocení uchazečů z pohybové a vědomostní části

 

Pohybová část:

50 m sprint z polovysokého startu na povel

Skok daleký z místa

Hod medicinbalem 2 kg

Akrobatická řada (kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou)

1000 m vytrvalostní běh

Vědomostní část:

Test všeobecných studijních předpokladů

 

Termín pro odevzdání všech přihlášek do jednotlivých programů je do 20. 4. 2020.

Další informace

Důležitá data

10. 6. 2020
rozřazovací testy do sportovních programů 6. třídZprávy ze sportovních soutěží

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková


Statutární zástupkyně
a zástupkyně pro 1. stupeň, ŠD:
Mgr. Hana Vávrová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová
tel.: 739 833 977

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské,
Praha 6,
Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223
mobil: 722 682 206
Pohotovostní linka:
(+420) 235 363 164

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y
obrázek
USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Copyright © 2010-2019 Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6. Všechna práva vyhrazena
Partneři:
www.zsverycaslavske.cz
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy